PEST ; historia och symtom
PEST
  

   Mamtar och Svarta döden

F enomenet pest är känt så långt tillbaka i tiden man kan komma. Så grasserade exempelvis 3000 år f.Kr en farsot som benämndes Mamtar. År 54 e.Kr inledde den i liv räknat mest kostsamma pestepidemi som man känner till. Under sin vandring genom Mindre Asien, Konstantinopel, Grekland, Italien och uppemot Rhen dödade den 100 miljoner människor, vilket var en stor del av världens dåvarande befolkning. En annan känd pestepidemi var Svarta döden, vilken först begynte sin spridning under 1300- talet. Dess framfart i Italien 1348 kostade en miljon människor livet. Ett tag var dödsfrekvensen så hög att påven tvingades helga floden Rh›ne såsom begravningsplats åt alla liken. Via Norge spred sig pesten in i Sverige, där den tog livet av uppemot en tredjedel av landets befolkning. Pesten pågick i upprepade utbrott under mer än 200 år. I London hade den 2.e september 1666 mer än 68000 människor fått sätta livet till under pestens härjningar, när en stor eldsvåda utbröt, vilken rasade i 4 dagar. I efterhand kunde man konstatera att elden haft gynnsamt inflytande över de hygieniska förhållandena i staden. Pestepidemin ebbade snart ut.

   Två sorters pest

P est förekommer i två huvudsakliga former; böldpest och lungpest. Den överföres till människan från råttor och gnagare, vilka djur utgör dess egentliga värdar. Pesten verkar som allt levande under evolutionära principer och förorsakas av bakterier. Ur synpunkten för dessas spridning är värddjurets tidiga död en olägenhet. Således är pesten bara en av raden för människan dödsbringande sjukdomar som från början anpassats till ett liv i andra värddjur, vilka merendels själva inte tar samma skada av smittämnet som människan. Utbrott av pest föregicks ofta av råttdöd, förorsakad av andra faktorer. De loppor som djuren härbergerade var då tvungna att söka alternativa värdar. Liksom tidigare lopporna agerat spridare av pest bland råttor så överförde de nu pesten också till människan.

   Symtom på och utveckling av pest

I nkubationstiden vid pest hos människa varierar något, men det rör sig ofta om någon vecka. Därefter inträder frosskakningar, huvudvärk och kräkning. Sinnesstämningen kommer inte sällan att domineras av ångest, omtöckning och aggressivitet. Samtidigt med de övriga, initiala symtomen, uppträder vid böldpest även svullnad av lymfkörtlarna främst i ljumskarna, men även i armhålor, käkvinklar och nacke, där sedemera variga smältningar, s.k buboner benäget uppstår. Lungpest karaktäriseras av hosta, håll i bröstet, samt andnöd, varefter praktiskt taget undantagslöst döden inträder. Dödligheten i bubonpest är väsentligt lägre, därvid c:a 30- 90%. Om däremot bakterierna tar sig in i blodbanorna, yppandes den s.k septikemiska formen av pest, blir prognosen betydligt dystrare. Medan böldpest enligt tidigare angivelse primärt sprides av loppor bäres lungpesten av luften för att vid nedsmittning tillstöta såsom droppinfektion.

   Behandling, prevention och utbredning

A v metoder för behandling förefinnes såväl medicinering med sulfapreparat som antibiotika, vilket synes reducera dödligheten. Viktigast är emellertid att preventivt förebygga uppkomst och spridning av pest, dels genom god hygien, dels genom karantänsbestämmelser och råttbekämpning. Härigenom har sjukdomen i stort sett försvunnit från Europa för att nu främst återfinnas på ställen som Indien, Kina och Centralafrika.

   Kåre Andersson
 

  
Detta system
Hur?
Introduktion
När?
Vad?
Introduction in english
System
Kemi cont.
Hoffman-Löffler
Allmänt elände cont.
Dioxin
Cancer Kancer
Tortyr
Socialt
Dikter
Chat - Göteborg
Söka jobb - jobbansökan
Starta eget företag
Namn Namngivning av barn
Kroppsspråk
Kontaktannonser Tjejer Killar
Övrigt cont.
Bilar
Schackproblem
Huvudräkning räkning
Gran Turismo - spel
Intelligens IQ
Animals - eng
Sharks
Horses - History
Hamsters
Dogs - History
Rabbits - Tips
Historia
Morsealfabetet Morse Telegrafi
Tyskland - Historia
Släktforskning
Pompeji, Staden och Vesuvius, vulkanen
Martin Luther
Henrik VIII Blod och Klokhet
PEST historia och symtom
Arthur Schopenhauer
Internet
åäö i JavaScript textfält
Exempel på en logfil
Promotion - Trade
HTML skola, guide, hjälp
Specialtecken åäö - Character Entity References
Ovanliga sökord
Udda sidor
Spådom, tarot
Linser
Banta
Thomas teamsida
Martin Lindeskog
Hälsa
Ormar Bilder
Bantning med hälsokost
Vikt
Hypnos, yoga, Qi Gong
Privat flärd
Filosofi
System för ljus och lycka
Dag och Framtid
Praktisk filosofi
Strategi för Inspiration och Synergism
Filosofi och subjektivism
Rymden
Rymden - Jorden
Rymden - Jupiter
Rymden - Saturnus
Rymden - Mars
Rymden - Solen
Body and Brain - eng
Chess Problems
Hypnosis
Cancer
Body Language
Systematics
Acne - Pimples
Intelligens IQ
Slimming Lose Weight loss Length
Projekt
Demokrati på Internet
Linkexchange Länkbyte Länkar
Hemsida för LJUS! En bild av vår lycka i Sverige!
Demokrati! Bojkotta riksdagen!
Esoteriskt
Bibeln, Gud och Jesus, Kristus
Hypnos Mesmer Braid
Grafologi Autografer
Astrologi horoskop zodiak
Parapsykologi PSI paranormala fenomen
Fysik
Aluminium
Foucaults pendel
Element Värme
Hückel MO-diagram 1
Magnuseffekten - idrott, sjöfart
Hückel MO-diagram 2
Droger
Droger - Ecstasy
Droger - Amfetamin
Droger - LSD
Droger - Opium, Morfin, Heroin
Droger - Cannabis, Hasch, Marijuana
Droger - Kokain
Mina hemsidor
Kåre Lars Magnus Andersson
Jag - Kåre A
MULL'S SKULL (eng)
Ute i naturen
Mina fina bilder
Musik
Nokia - Ringsignaler
snapsvisor snappsvisor snaps
Piano - musik för piano; historia
History - eng
Henry VIII
Martin Luther
Arthur Schopenhauer
Germany - History
Genealogy
Cars - History
Vitaminer
Vitamin D
Vitamin E
vitamin B
vitamin A
Vitamin C
Djur
Ormar
Fjärilar Monarkfjäril
Hamstrar
Kaniner
Dinosaurier
Fästingar Fästing borrelia TBE
Hajar
Krokodiler
Hästar - Historia, egenskaper
Hundar - historia, evolution, rekord
Katter
Övrigt
Gotham Racing 2 Burnout
Föda barn - Gravid
Aktier börsen
Båtar
Warfarin och Heparin
Kloning Gener
Små Spel - småspel
Magnecyl Acetylsalicylsyra
Längd Vikt Bantning
Recept på svamp - murklor
Tyskland - Resa Resor
Internet and Computers - eng
Search engines IP numbers IP check
Classical MIDI original music
Free Encryption Software
free html editor
Unlimited Diskspace & Bandwidth
Artificial intelligence - singularity
Background Images
Nigeria Scam Letters
Homepage for light
Free Encryption Algorithm
Build your own internet search engine
Sport
Golf
Fotboll
Tennis
Chemistry - eng
Sweetening Agents
Bit Strings - Virtual Screening
Periodic Table
Kemi
Guest-Host-kromatografi
Aldolkondensation
Sötningsmedel Söt smak diet
Allmänt elände
Blyförgiftning
Smärtor i/ problem med nacken, nackspärr
Finnar Acne